NINA RICCI

Nina Ricci,מבתי האופנה הפריזאים היוקרתיים, נוסד ב- 1932 ומאז ועד היום מהווה שם נרדף לשיק ונשיות טהורה.
בין בשמיה של נינה ריצ'י ליינים רבים, אחד האגדיים שבהם- L'air du temps, הינו יצירה שאינה ברת חלוף.