NUXE

NUXE הינו מותג צרפתי שהוקם על ידי עליזה ג'בס, חלוצה בתחום הקוסמטיקה הטבעית.
תוך 25 שנים בלבד, הפך NUXE להיות "מותג אהבה" אמיתי ברחבי העולם.